JAK SKORZYSTAĆ?


Przed wizytą naszego handlowca, bądź przed wizytą u nas w biurze w celu podpisania umowy prosimy o przygotowanie aktualnych dokumentów firmy:

  • wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,

  • zaświadczenie NIP,

  • zaświadczenie REGON,

  • wykaz upoważnionych kierowców i numery rejestracyjne, marki pojazdów.

Dla Klientów ubiegających się o udzielenie kredytu kupieckiego konieczne będzie przedstawienie dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji zdolności finansowej. W tym celu skontaktuje się z Państwem Wywiadownia Gospodarcza przygotowująca raport finansowy.

Zabezpieczenie należności można także złożyć w formie:

  • gwarancji bankowej,

  • gwarancji ubezpieczeniowej,

  • kaucji,

  • zastawu środka trwałego. 
Kontakt:
Baltic-Trade Stacje Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 36
81-061 Gdynia
NIP: 8831855518
e-mail: biuro@baltictrade.com.pl

Adres korespondencyjny:
Tuchom, ul. Gdyńska 38
80-209 Chwaszczyno
Dział Logistyki:
tel. +48 795 644 455
e-mail: logistyka@baltictrade.com.pl
Księgowość:
tel. +48 795 685 455
tel. +48 739 220 089
e-mail: ksiegowosc@baltictrade.com.pl